انگلیسی برای مشاغل تخصصی

دوره‌های ویژه کسب و کار

تسلط به زبان انگلیسی برای استفاده در مشاغل تخصصی نیازمند دانش زبانی پیشرفته در کنار اصطلاحات و کاربردهای ویژه زبان انگلیسی در آن حرفه‌ خاص می‌باشد. این دوره به صورت ویژه برای آموزش زبان انگلیسی برای مشاغل تخصصی طراحی شده است تا بتوانید در حرفه خود به یک حرفه‌ای تمام عیار در ابعاد بین‌المللی بدل شوید.