سیستم آموزشی

کالج آریام سیستم آموزشی اختصاصی خود را در آموزش زبان انگلیسی پیاده سازی می‌کند. این سیستم بر اساس “سیستم مدیریت یکپارچه ارزیابی و نظارت در آموزش عملیاتی زبان” طراحی شده است که مدیریت بهینه آموزشی بر اساس نظارت و ارزیابی کیفی پیوسته بنای عمل این ساختار می‌باشد.

این سیستم دربرگیرنده مجموعه ای از برنامه ها و راهکارهای متنوع در جهت بالا بردن بهره وری آموزش و یادگیری زبان است. هدف اصلی این سیستم اصلاح و بهبود وضعیت فعلی برنامه های آموزش زبان در ایران می باشد. علی رغم تلاش های زیادی که در این زمینه صورت گرفته است، عدم حصول نتایج مطلوب و نبود تضمین عملی رسیدن به دانش و مهارت های مورد نیاز یادگیرندگان همچنان مشکل اصلی برنامه های آموزش زبان در ایران می باشد. به عبارت دیگر در اکثر موارد یادگیرندگان پس از گذراندن دوره های مختلف آموزشی به اهداف موردنظر خود و آنچه در ابتدای فرآیند آموزشی از سوی موسسات آموزشی ترسیم می شود، نمی رسند و همچنان در آرزوی یافتن سیستم آموزشی هستند که رسیدن به اهداف یادگیری را که در ابتدای هر دوره برای فراگیر تعریف می کنند تضمین عملی نمایند. ایجاد یک بینش فرایندی مشترک باید شامل تمامی اجزای سیستم آموزشی شود. در این راستا، “سیستم مدیریت یکپارچه ارزیابی و نظارت در آموزش عملیاتی زبان” تلاش می کند تا با در نظر گرفتن اصل نتیجه گرایی (Goal – Oriented) از کلیه امکانات آموزشی، ارزیابی و نظارتی، بصورت یکپارچه و منحصر به فرد استفاده نموده و با رویکردی تازه به موضوع آموزش زبان، نقاط ضعف موجود در برنامه های پیشین را پوشش داده و راندمان آموزشی را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.