دوره آیلتس آکادمیک تضمینی

اگر به صورت مشخص نیاز به نمره (band score) معین در آزمون آیلتس آکادمیک طی مهلت زمانی مشخص دارید دوره آیلتس آکادمیک تضمینی آریام به صورت اختصاصی برای شما طراحی شده است. این دوره بر اساس سیستم آموزشی آریام از طراحی برنامه عملیاتی شخصی شما با توجه به فرآیند تعیین سطح شامل آزمون تعیین سطح، پرسشنامه سبک یادگیری و مصاحبه با مدیر آموزش ارائه می‌گردد. این برنامه‌ریزی عملیاتی نقشه راه آموزش آیلتس آکادمیک تضمینی در راستای رسیدن به هدف مشخص و بر اساس توانایی‌ها، نقاط قوت و ضعف و همچنین محدودیت‌های زمانی پیش رو خواهد بود.

تعیین سطح رایگان

اولین گام در طراحی برنامه عملیاتی اختصاصی در کالج آریام تعیین سطح دانش زبان انگلیسی می‌باشد. این آزمون بر اساساستاندارد CEFR اتحادیه اروپا طراحی شده است. آزمون تعیین سطح برای کلیه متقاضیان رایگان می‌باشد و فقط کافی است فرم رزرو آزمون تعیین سطح را تکمیل نموده و یا با مشاوران تحصیلی کالج آریام تماس بگیرید.

آزمون آزمایشی آیلتس

این آزمون آزمونی شبیه سازی شده با آزمون آیلتس در شرایط مشابه با سؤالات استاندارد مشابه با آزمون اصلی است که آمادگی شما را برای شرکت در آزمون اصلی آیلتس محک می‌زند. این آزمون به صورت حضوری در محل کالج آریام برگزار می شود. برای رزرو آزمون ماک آیلتس با تیم مشاوره تحصیلی ما تماس بگیرید و یا فرم رزرو آزمون را تکمیل نمایید.