دوره آیلتس آکادمیک, دوره های آمادگی آیلتس, آیلتس فشرده

انگلیسی برای اهداف آکادمیک

ایده‌آل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

رویکرد آموزشی کاربردی و ساختار واضح بکار رفته در منبع آموزشی از دیگر ویژگی‌های قابل ذکر این دوره می‌باشند. مهارت‌های چهارگانه بصورت گام به گام در بافت کاربرد آکادمیک ارائه و تمرین می‌شوند. گذراندن این دوره به تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف که قصد رشد مهارت‌های زبانی برای استفاده از منابع انگلیسی رشته خود را دارند یا بدنبال ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارجی هستند یا به هر صورتی قصد حضور در محافل آکادمیک بین المللی، ارائه مقالات علمی و ارتباطات علمی برون مرزی را دارند توصیه می‌شود.