دوره ارائه مطلب آکادمیک به زبان انگلیسی

انگلیسی برای اهداف آکادمیک

این دوره به دانشجویان مهارت‌های لازم برای طراحی، آماده کردن و اجرای موفقیت آمیز سخنرانی در محیط های دانشگاهی را آموزش می‌دهد. این دوره شما را با اصول و اجزای ساختاری یک سخنرانی موفق دانشگاهی آشنا می کند.

همچنین دوره ارائه مطلب آکادمیک به زبان انگلیسی به شما می آموزد که چگونه در هنگام ارائه مطلب در سمینارها و کلاس‌ها با اعتماد به نفس و آرامش عمل کنید، شنوندگان خود را مشتاق شنیدن کنید و بتوانید مشکلات احتمالی را پیش بینی نموده و به خوبی و با آرامش آنها را مرتفع سازید. منبع آموزشی این دوره بصورت سمعی و بصری بوده و با استفاده از نمونه های واقعی و راهنمایی‌های کاملا کاربردی به شما در کسب یکی از مهارت‌های دشوار و ضروری دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های انگلیسی زبان کمک خواهد کرد.