دوره اطلاعات آماری به زبان انگلیسی

انگلیسی برای اهداف آکادمیک

دوره اطلاعات آماری به زبان انگلیسی برای تسلط در فهم و گزارش اعداد و ارقام و اطلاعات آماری برای دانشجویان رشته‌های مختلف به غیر از رشته آمار طراحی شده است.

دانشجویان و اساتید کلیه رشته‌ها در تحقیقات و مقالات و گزارش کارهای پژوهشی خود درگیر خواندن و درک و گزارش اعداد و ارقام و آمار می‌باشند. فهم و گزارش اطلاعات آماری به زبان انگلیسی معمولا یکی از چالش‌های جدی برای دانشجویان رشته‌های مختلف است. متاسفانه در برنامه‌های آموزشی موجود در دانشگاه‌های کشور آموزش و تمرین در این حوزه عمدتاً به زبان فارسی بوده و معمولاً دانشگاهیان در مواجهه با منابع خارجی یا زمانی که خود قصد تالیف مقالات به زبان انگلیسی دارند دچار مشکل می‌شوند. این دوره به صورت اختصاصی برای رفع این مشکل در جامعه آکادمیک طراحی شده است.