دوره‌های کوتاه مدت

مهارت‌های تکمیلی محیط کار به زبان انگلیسی

نیاز به استفاده از زبان انگلیسی در محیط کار با توجه به مسئولیت و جایگاه شغلی هر فرد می‌تواند ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد. ما رسیدن به جایگاه شغلی مناسب در محیط‌های کاری بین‌المللی را برای شما ممکن می‌کنیم. در دوره‌های کوتاه مدت مهارت‌های تکمیلی شما می‌توانید هر یک از شش مهارت اصلی انگلیسی در محیط کار را با توجه به نیاز شغلی خود فرا گیرید.