ارائه مطلب

انگلیسی برای ارائه مطلب و سخنرانی به زبان انگلیسی

انگلیسی برای ارائه مطلب و سخنرانی دوره ای ایده‌آل برای حرفه‌ای‌هایی که بطور مرتب به ارائه مطلب و سخنرانی به زبان انگلیسی در جلسات کاری، همایش‌ها و یا گردهمایی‌های بین‌المللی نیاز دارند.

این دوره می‌تواند بعنوان یک دوره مجزا و یا در کنار دوره مهارت‌های حیانی کسب و کار تدریس شود.

این دوره همچنین برای دانشجویان و اساتیدی که نیاز به ارائه مطلب در محیط‌های آکادمیک بین‌المللی دارند نیز پیشنهاد می‌گردد.