جلسات کاری را به زبان انگلیسی برگزار کنید

دوره جلسات موفق، ایده‌آل زبان آموزانی است که در سطح متوسط یا بالاتر قرار داشته و قصد تقویت زبان انگلیسی و همچنین بهبود مهارت‌های ارتباطی در جلسات کاری را دارند.

این دوره متفاوت از سایر دوره‌های کوتاه مدت مهارت‌های تکمیلی بوده و به صورت جلسات آموزشی تصویری (video course) ارائه می‌گردد. روال دوره نیز بر اساس آموزش گام به گام زبان آموزان جهت ارتقاء مهارت‌ها پیش می‌رود که این امر از طریق تجزیه و تحلیل کلیپ‌های ویدئویی صورت می‌گیرد.

سپس دانشجویان با استفاده از تکالیفی که به همراه کتاب درسی است این مهارت‌ها را تمرین می کنند. در این دوره مهارت‌های تجاری با کار زبانی ترکیب شده است تا ترکیب موثری از آموزش آکادمیک در کنار فراگیری مهارت‌های عملی ارائه گردد.