مذاکره به زبان انگلیسی

انگلیسی برای مذاکره در محیط‌های حرفه‌ای

مذاکره به زبان انگلیسی دوره‌ای ایده‌آل برای افرادی است که به مذاکره به زبان انگلیسی در محیط‌های کاری بین المللی نیاز دارند. این دوره کوتاه مدت فراگیران را با زبان مناسب، مهارت‌های مشخص بین فرهنگی، و تکنیک‎های موثر برای یک مذاکره موفقیت آمیز آماده می‌کند.

شما در این دوره مهارت‌های مذاکره در محیط‌های حرفه‌ای، راهکارها و تکنیک‌های موثر را به صورت عملی با با ایجاد محیط‌های واقعی جهت نقش آفرینی خواهید آموخت. همچنین مهارت‌های بین فرهنگی را بصورت پیشنهاداتی برای  ایجاد تاثیر مثبت و اجتناب از مشکلات و سوء تفاهم‌های ناخواسته در زمان کار با شرکای خارجی را نیز فراخواهید گرفت تا به یک مذاکره کننده حرفه‌ای در محیط کاری بین‌المللی بدل شوید.