معاشرت در محیط کار

انگلیسی برای معاشرت در محیط‌های حرفه‌ای

انگلیسی برای معاشرت در محیط کار دوره‌ای کوتاه مدت مناسب برای زبان آموزان شاغل می‌باشد که تمایل به برقراری ارتباط بهتر از طریق زبان انگلیسی در محیط‌های کاری بین‌المللی دارند.

موضوعات سرگرم کننده، نقش آفرینی‌های مهیج و انواع تمرینات، چارچوبی را برای هر موضوع خاص فراهم می آورد تا بتوانید ضمن یادگیری اصول معاشرت در محیط‌های چند فرهنگی، نحوه شروع مکالمه، برقراری ارتباط موثر و حفظ احترام در محیط کاری را فرا گیرید.