مهارت‌های کلیدی کسب و کار

سرآغاز موفقیت شما در محیط های بین المللی

دوره مهارت‌های حیاتی کسب و کار توسط اساتید برجسته کسب و کار و ارتباطات بین‌الملل در انگلستان و آمریکا طراحی شده است تا مهارت‌های زیر را به علاقه‌مندان ارائه دهد:

 • ارائه مطلب (presentation)
 • مدیریت جلسات
 • مذاکرات تجاری
 • ارتباط‌سازی سازمانی

مدیران، متخصصان و کارشناسان غیر انگلیسی زبانی که در محیط‌های بین‌المللی مشغول به کار می‌باشند برای موفقیت نیاز به چیزی فراتر از تسلط بر “انگلیسی در کسب و کار” دارند. آنان نیازمند یادگیری “مهارتهای حیاتی کسب و کار” در ابعادی جهانی هستند تا بتوانند ارائه مطلب تاثیر گذاری داشته باشند، جلسات کاری را به خوبی برگزار و مدیریت نموده، به مذاکره پرداخته و موفق به ایجاد ارتباطات سازمانی موثر شوند.

بر همین اساس این دوره راهکاری “فرا کسب و کار” را دنبال می‌کند تا با آموزش مهارت‌های حیاتی نه تنها تسلط شما را بر زبان انگلیسی افزایش دهد بلکه مهارت‌های عملی مورد نیاز در دنیای واقعی را که در مواجهه با شرایط واقعی مورد نیاز است به شما آموزش دهد. در این دوره شما فرا خواهید گرفت که علاوه بر تسلط کامل به زبان انگلیسی:

 • چطور از پس سوالات دشوار در حین ارائه نیز برآیید
 • چگونه حضور مؤثری در کنفرانس‌های تلفنی داشته باشیم، به موقع نظرات خود را بیان کرده و جلسه را به نفع شرایط مورد نظر خود مدیریت کنیم
 • در مذاکرات علائم مهم را از نحوه صحبت و زبان بدن دیگران متوجه شویم
 • ارتباطات موثر سازمانی را بدون ایجاد خدشه به روابط کاری ایجاد کنیم

درس‌های این دوره شامل آموزش مهارت‌های زبان انگلیسی، واژگان، نکات فرهنگی برای حضور مثبت در محیط کار بین‌المللی و ارتباط با همکاران است تا از هر گونه اشتباه، سوء تفاهم و مشکلات ناشی از مرزهای فرهنگی و زبانی اجتناب گردد و روابط بهتر و موثرتری در محیط کسب و کار ایجاد نمایید.

 • تمرکز به روی مهارت‌های کسب و کار
 • استفاده از محتوای چند رسانه‌ای با گویش اصیل برای بازسازی محیط‌های واقعی
 • تفکیک دایره واژگان برای هر مهارت
 • نکات و تذکرات حساس برای جلوگیری از مشکلات فرهنگی در محیط‌های بین المللی