دوره فشرده آیلتس آریام

دوره فشرده آیلتس آریام راهی کوتاه و مطمئن برای رسیدن به نمره مورد نظر

برای بسیاری از داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس ،دوره فشرده آیلتس و  فاکتور زمان مورد نیاز برای آمادگی شرکت در آزمون از اهمیت زیادی برخوردار است.متأسفانه بسیاری از این افراد سال های متمادی را بدون یادگیری مؤثر و استفاده جدی از زبان انگلیسی سپری کرده و ناگهان به دلایل مختلف نیازمند کسب نمره بالایی در یک آزمون استاندارد بین المللی با دشواریهای خاص خود می شوند. معمولاً این افراد به دنبال دوره فشرده آیلتس حتی به صورت کلاس خصوصی بوده و انتظار دارند در بازه زمانی چند ماهه از سطوح پایین مهارت های زبانی به سطوح بالاتر از متوسط، B2 یا در بیشتر موارد پیشرفته، C1  در چهار مهارت زبانی و بر اساس معیار های استاندارد آیلتس برسند.