دوره فشرده و خصوصی آیلتس آریام

دوره فشرده آیلتس آریام راهی کوتاه و مطمئن برای رسیدن به نمره مورد نظر

برای بسیاری از داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس ،دوره فشرده آیلتس و  فاکتور زمان مورد نیاز برای آمادگی شرکت در آزمون از اهمیت زیادی برخوردار است.متأسفانه بسیاری از این افراد سال های متمادی را بدون یادگیری مؤثر و استفاده جدی از زبان انگلیسی سپری کرده و ناگهان به دلایل مختلف نیازمند کسب نمره بالایی در یک آزمون استاندارد بین المللی با دشواریهای خاص خود می شوند. معمولاً این افراد به دنبال دوره فشرده آیلتس حتی به صورت کلاس خصوصی بوده و انتظار دارند در بازه زمانی چند ماهه از سطوح پایین مهارت‌های زبانی به سطوح بالاتر از متوسط، B2 یا در بیشتر موارد پیشرفته، C1 در چهار مهارت زبانی و بر اساس معیار های استاندارد آیلتس برسند.

بسیار دیده می شود که متقاضیان آزمون در جست و جوی کوتاه ترین  یا بهترین دوره فشرده آیلتس از آموزشگاهی به آموزشگاه دیگر رفته و معمولاً به دنبال پاسخ این پرسش به ظاهر ساده هستند که آیا می توان ظرف مدت چند ماه انگشت شمار حتی در قالب کلاس خصوصی آیلتس از سطح مبتدی یا مقدماتی به سطح پیشرفته یا نمره ۷ آیلتس رسید یا خیر؟در این مطلب به این سوال متداول پاسخی جامع می دهیم تا زبان آموزان عزیز با ذهنی روشن و آگاهی کامل از جنبه های مختلف وارد برنامه های دوره فشرده آیلتس یا فوق فشرده شوند و در نهایت با حصول نتیجه و موفقیت کامل از کارزار دشوار آزمون آیلتس خارج شوند.

.

مهمترین نکته ای که در مورد برنامه‌های آمادگی دوره فشرده آیلتس باید در نظر داشته باشید توان شما از نظر اختصاص زمان لازم برای حضور در کلاس خصوصی آیلتس و مهمتر از آن، مطالعه خارج از کلاس است. به عنوان مثال در صورتی که شاغل هستید و در طول دوره فشرده آیلتس می بایست همچنان به طور روتین زمان قابل توجهی را صرف حضور در محل کار و  رفت و آمد نمایید مسلماً توان استفاده از برنامه دوره فشرده آیلتس را نخواهید داشت. لذا در اولین گام باید تصمیم بگیرید که تا چه حد می‌توانید در کنار ساعات حضور در کلاس خصوصی آیلتس زمان مطالعه خارج از کلاس داشته باشید.

برنامه ریزی دقیق آموزشی و نظارت در دوره فشرده و خصوصی آیلتس

نکته دوم به برنامه ریزی آموزشی صحیح و نظارت دقیق بر روند و فعالیت و پیشرفت شما در مسیر یادگیری مطالب آیلتس تا رسیدن به نمره هدف گذاری شده مربوط می شود، یک برنامه آموزشی صحیح برای دوره فشرده آیلتس می بایست از نظر زمانی کاملاً مؤثر بوده و از کوتاه ترین و در عین حال مؤثرترین مسیر ، یادگیری شما را تضمین کند. اساتید توانمند و منابع آموزشی تراز اول به تنهایی کافی نیستند. نظارت مستمر و پشتیبانی های لازم از سوی یک مجموعه حرفه ای شرط مهم حفظ شما در این مسیر می باشد.

بسیاری از داوطلبان در دوره فشرده آیلتس شروعی خوب دارند اما به علت انتظارات مطالعاتی برنامه، در صورتی که پشتیبانی های لازم به ویژه برای مطالعه خارج از کلاس خصوصی آیلتس را دریافت نکنند، خیلی سریع دچار سردرگمی شده و افت سرعت پیشرفت یادگیری مانع از رسیدن آنها به پایان برنامه در مدت زمان مدنظر می شود.لذا قرار گرفتن در یک برنامه آمادگی دوره فشرده آیلتس همراه یک مجموعه حرفه ای به همراه نظارت و پشتیبانی مستمر در قالب یک کلاس خصوصی آیلتس، شرطی لازم است.