آیلتس فشرده و خصوصی

بسیار دیده می شود که متقاضیان آزمون در جست و جوی کوتاه ترین یا بهترین دوره فشرده آیلتس از آموزشگاهی به آموزشگاه دیگر رفته و معمولاً به دنبال پاسخ این پرسش به ظاهر ساده هستند که آیا می توان ظرف مدت چند ماه انگشت شمار و در قالب کلاس خصوصی آیلتس از سطح مبتدی یا مقدماتی به سطح پیشرفته یا نمره ۷ آیلتس رسید یا خیر؟ در این مطلب به این پرسش متداول پاسخی جامع می‌دهیم تا زبان آموزان عزیز با ذهنی روشن و با آگاهی کامل از جنبه های مختلف وارد برنامه های دوره آیلتس فشرده یا فوق فشرده شده و در نهایت با حصول نتیجه و موفقیت کامل از کارزار آزمون آیلتس خارج شوند.

دوره آموزشی فشرده برای شما که وقت کمی دارید

برای بسیاری از داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس، فاکتور زمان مورد نیاز برای آمادگی شرکت در آزمون و اطمینان از حصول نتیجه دلخواه، از اهمیت زیادی برخوردار است. متأسفانه بسیاری از این افراد سال‌های متمادی را بدون یادگیری مؤثر و استفاده جدی از زبان انگلیسی سپری کرده و ناگهان به دلایل مختلف از جمله مهاجرت یا ادامه تحصیل در خارج از کشور نیازمند کسب نمره بالایی در یک آزمون استاندارد بین المللی مثل IELTS می‌شوند. معمولاً این افراد به دنبال دوره فشرده آیلتس مخصوصاً به صورت کلاس خصوصی بوده و انتظار دارند در بازه زمانی چند ماهه از سطوح پایین مهارت‌های زبانی به سطوح بالاتر از متوسط، B2 یا در بیشتر موارد پیشرفته، C1 برسند.
مهمترین نکته ای که در مورد برنامه‌های آمادگی دوره فشرده آیلتس باید در نظر داشته باشید توان شما از نظر اختصاص زمان لازم برای حضور در کلاس خصوصی آیلتس و مهمتر از آن، مطالعه خارج از کلاس است. به عنوان مثال در صورتی که شاغل هستید و در طول دوره فشرده آیلتس هم می‌خواهید همچنان زمان قابل توجهی را صرف حضور در محل کار و رفت و آمد نمایید مسلماً توان استفاده از برنامه دوره فشرده آیلتس را نخواهید داشت. لذا در اولین گام باید تصمیم بگیرید که تا چه حد می‌توانید در کنار ساعات حضور در کلاس، زمان مطالعه خارج از کلاس داشته باشید.

برنامه ریزی دقیق آموزشی و نظارت در دوره فشرده و خصوصی آیلتس

نکته دوم به برنامه ریزی آموزشی صحیح و نظارت دقیق بر روند و فعالیت و پیشرفت شما در مسیر یادگیری مطالب آیلتس تا رسیدن به نمره هدف گذاری شده مربوط می شود، یک برنامه آموزشی صحیح برای دوره فشرده آیلتس می بایست از نظر زمانی کاملاً مؤثر بوده و از کوتاه ترین و در عین حال مؤثرترین مسیر ، یادگیری شما را تضمین کند. اساتید توانمند و منابع آموزشی تراز اول به تنهایی کافی نیستند. نظارت مستمر و پشتیبانی های لازم از سوی یک مجموعه حرفه ای شرط مهم حفظ شما در این مسیر می باشد.

بسیاری از داوطلبان در دوره فشرده آیلتس شروعی خوب دارند اما به علت انتظارات مطالعاتی برنامه، در صورتی که پشتیبانی های لازم به ویژه برای مطالعه خارج از کلاس خصوصی آیلتس را دریافت نکنند، خیلی سریع دچار سردرگمی شده و افت سرعت پیشرفت یادگیری مانع از رسیدن آنها به پایان برنامه در مدت زمان مدنظر می شود.لذا قرار گرفتن در یک برنامه آمادگی دوره فشرده آیلتس همراه یک مجموعه حرفه ای به همراه نظارت و پشتیبانی مستمر در قالب یک کلاس خصوصی آیلتس، شرطی لازم است.