برای کسب مدرک آیلتس از تعیین سطح باید شروع کنید

تعیین سطح دقیق شما به صورت حضوری و رایگان و بر اساس استاندارد CEFR انجام می‌شود.

نام*

نام خانوادگی*

شماره تلفن همراه*شرایط آزمون

  • آزمون تعیین سطح در کالج آریام شامل یک آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی است.
  • آزمون به صورت حضوری در محل کالج آریام برگزار شده و زمان آن ۳۰ الی ۴۰ دقیقه می‌باشد.
  • لطفا توجه داشته باشید رزرو زمان آزمون تعیین سطح به منزله ثبت قطعی جلسه نمی‌باشد، از این رو منتظر تماس کارشناس آموزش باشید تا زمان قطعی جلسه آزمون تعیین سطح را برای شما ثبت نماید.
  • لطفا حداقل ۱۵ دقیقه پیش از زمان قطعی آزمون در محل کالج آریام حضور داشته باشید.
  • پس از آزمون تعیین سطح جلسه مشاوره اختصاصی به مدت ۱۵ الی ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود