تسلط یافتن بر تست های چندگزینه ای (MCQ) ریدینگ آزمون پی تی ای

ماژول ریدینگ آزمون آکادمیک پی تی ای شامل دو بخش سوالات چند-گزینه ای تک پاسخی (Multiple choice choose single Answer) و سوالات چند-گزینه ای چند پاسخی  (Multiple Choice Choose Multiple Answers)است. در حالیکه برای بسیاری از افراد این سوالات بسیار دشوار به نظر می رسند، برای عده ای بسیار آسان می نمایند. در هنگام پاسخگویی به این سوالات بسیاری از شرکت کنندگان دچار مشکل می شوند.

بنابراین برای یافتن بهترین استراتژی جهت پاسخ دادن به این سوالات، مرحله اول آشنایی با الزامات این نوع سوال است. این بخش از  آزمون تنها به سنجش مهارت ریدینگ شما می پردازد. در این بخش، یک متن ریدینگ با یک سوال چند گزینه ای بر روی صفحه مانیتور ظاهر می شود. شما باید با دقت شروع به خواندن متن کنید تا بتوانید پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب نمایید. بنابراین، واضح است که این بخش به سنجش توانایی و مهارت شما در خواندن و فهم متن ریدینگ می پردازد. وظیفه شما فهم معنای کلمات و درک اطلاعاتیست که متن در صدد بیان است. پس، مرحله نخست فهم خود متن و مرحله دوم فهم کامل سوال می باشد. در واقع این بخش از آزمون خیلی ذشوار نیست.

بیاد داشته باشید که شما باید به یافتن اطلاعات خاصی از بخشی از بخش های از من بپردازید و در نهایت آنرا با گزینه های پیش رو تطبیق دهید. اگر اطلاعات موجود در یکی از گزینه ها با اطلاعات موجود در متن تطابق داشته باشد پس گزینه مورد نظر پاسخ درست به سوال است، اما در صورتی که اطلاعات موجود در سوال در تضاد با اطلاعات موجود در متن باشد از طریق استراتژی حذف آن گزینه را باید حذف نمایید.

اکنون که با الزامات اولیه این نوع از سوالات آشنایی پیدا کرده اید، زمان ارائه چند نکته کلیدی و استراتژی های برای پاسخ دادن به این نوع از سوالات است.

نکات کلیدی جهت پاسخ گویی به سوالات چند گزینه ای ریدینگ آزمون پی تی ای:

 1. ابتدا سوال را با دقت مطالعه نموده و تلاش کنید سوال را بفهمید.
 2. تلاش کنید که به خواندن روزانه عادت کرده و به صورت روزانه کلمات تازه یاد بگیرید.
 3. متن ها غالبا از رشته های علوم انسانی، علوم طبیعی و علوم اجماعی انتخاب می شوند.
 4. در تلاش برای یافتن کلمات کلیدی و مرتبط در هر سه بخش سوالات، متن و گزینه ها برآید.
 5. به اسم ها، صفات، تاریخ ها، فعالیت ها و هرگونه فعالیت تکراری توجه نمایید.
 6. به هیچ عنوان هیچ سوالی را از قلم نیاندازید.
 7. بیشتر از 1.5 تا 2 دقیقه بر روی پاسخ دادن به سوال زمان صرف نکنید.
 8. توجه داشته باشید اگر با موضوع آشنایی ندارید، تلاش کنید بر روی هرآنچه که می توانید از متن بفهمید تمرکز کنید. به خود موضوع خیلی بها ندهید.

نکات حرفه ای:

 • زمانی که گزینه ای را به عنوان چواب انتخاب نمودید، همه ی گزینه های دیگر را نیز با سوال و متن تطبیق دهید.
 • اطمینان حاصل کنید که سوال را به خوبی فهمیده اید.
  • برای مثال:

?……According to the passage, what is the reason

   • در اینجا سوال از شما می خواهد که اطلاعات خاصی را بیابید. بنابراین کلمات کلیدی سوال را مشخص نمایید و تلاش کنید همان کلمات خاص و یا کلمات مشابهی را در متن پیدا کنید.

………….The author’s main idea here suggests that 

   • ایده اصلی متن به معنای لب کلام متن است. برای این نوع سوالات، به دنبال گزینه ای باشید که معنای کل متن در آن خلاصه شده باشد. برای اینکار می توانید تاپیک سنتنس (topic Sentence) را اول با دقت بخوانید.

 ……………….,According to the writer

   • این سوال به پرسش در مورد نظر نویسنده درباره جزئیات خاصی می پردازد. مطمئن شوید که پس از خواند متن قسمتی که نظر نویسنده در آن بیان شده است را به خوبی فهمیده اید. پاسخ به این نوع سوال می تواند حتی در بخش نتیجه گیری نیز بیان شده باشد.

………….Why does the 

   • کلمه “چرا” بدان معناست که شما باید به دنبال یک دلیل بگردید. پس به دنبال دلیلی برای یک رویداد باشید. به رویداد ها و وقایع بیان شده در متن توجه نمایید.

از آنجا که دو نوع سوال چند گزینه ای در این بخش وجود دارد، بگذارید به هر کدام به صورت مجزا نگاهی مختصر بیاندازیم:

 • نکاتی برای پاسخ دادن به سوالات چند گزینه ای تک پاسخی Multiple choice choose single Answer:

  • این نوع سوال از نوع دوم سختتر به نظر می رسد. در این بخش، یک متن ریدینگ با یک سوال چند گزینه ای و حدودا بین 4-5 گزینه به شما ارائه می گردد. تعداد کلمات متن می تواند به 110 کلمه برسد. بیاد داشته باشید که تنها یکی از گزینه ها پاسخ صحیح به سوال است. حدودا 2-3 سوال از این دست در هر آزمون می تواند وجود داشته باشد. هیچ نمره منفی برای اشتباه پاسخ دادن به سوال درنظر گرفته نخواهد شد.
   • نکات کلیدی:
    • همیشه اول سوال را بخوانید.
     • خواندن سوال در ابتدا به شما کمک می کند تا اطلاعاتی را که سوال از شما می خواهد بیابید در همان ابتدای کار مشخص نمایید.
    • نگاهی اجمالی به متن بیاندازید (Skim the text).
     • سریعا و بدون توجه به جزییات نگاهی بجمالی به متن بیاندازید. این کار به شما کمک می کند که خلاصه ای از آنچه که متن در صدد بیان است داشته باشید.
    • به دقت به تحلیل گزینه ها بپردازید.
     • به گزینه های موجود توجه نمایید و توجه کنید که آیا هیچ اطلاعات مشابهی در متن می توانید پیدا کنید یا خیر. آگر اطلاعات مشابه در متن یافتید آن قسمت از متن را با دقت بیشتری بخوانید.
    • از استراتژی حذف استفاده کنید.
     • سریعا گزینه های که نمی توانند پاسخ صحیح به سوال باشند را حذف کنید. معمولا گزینه های که حاوی اطلاعاتی در مورد موضوعات دیگر می باشند به راحتی قابل شناساییند.
    • حتما جواب خود را نهایی کنید. سوال را از قلم نیاندازید.
     • در بعضی از مواقع ممکن است در یافتن پاسخ صحیح دچار سردرگمی شوید. در این موارد، سوال و متن را بار دیگر به دقت بخوانید. در هیچ شرایطی سوال را بدون پاسخ نگذارید.
    • تلاش نمایید در حداکثر زمان 2 دقیقه به سوال پاسخ دهید.
     • مدیریت زمان در آزمون پی تی ای بسیار حائز اهمیت است. پس بخاطر داشته باشد که اطمینان حاصل کنید در مدت 1.5 دقیقه سوال را پاسخ می دهید. به هیچ عنوان بیشتر از 2 دقیقه برای سوال وقت نگذارید.

برای اطلاعات بیشتر ویدئوی زیر را مشاهده کنید:

 • نکاتی برای پاسخ دادن به سوالات چند گزینه ای چند پاسخی Multiple Choice Choose Multiple Answers:

  • این بخش نسبت به بخش قبلی از دشواری کمتری برخوردار است، بنابراین نباید با مشکل چندانی در پاسخگویی به سوالات این بخش روبرو باشید. در این بخش، یک متن ریدینگ با یک سوال چند گزینه ای و حدودا بین 5-6 گزینه به شما ارائه می گردد. متن های این قسمت طولانی تر از متن های قسمت قبل هستند و تعداد کلمات می تواند به 300 کلمه نیز برسد. انتظار می رود 2-3 سوال از این دست در هر آزمون ارائه شود.
   • نکات کلیدی:
    • ابتدا سوال را بخوانید.
     • اولین و مهمترین مساله در پاسخ گویی به این نوع سوالات نیز خواند سوال است. سعی کنید مفهوم سوال را فهمیده و کلمات کلیدی را مشخص نمایید.
    • نگاهی اجمالی به متن بیاندازید.
     • متن های این بخش از آزمون، همانطور که قبلا گفته شد، طولانی تر اند. بنابراین سعی کنید خیلی سریع و در زمان کوتاهی نگاهی اجمالی به متن داشته باشید و اطلاعات مشابه را با سوال تطبیق دهید.
    • گزینه ها را به دقت مطالعه کنید.
     • همه گزینه ها را مطالعه نمایید. از آنجاییکه بیشتر از یکی از گزینه ها می تواند پاسخ صحیح به سوال باشد اطلاعات موجود در گزینه ها را با هم با متن و هم با سوال تطبیق دهید.
    • از استراتژی حذف استفاده کنید.
     • سریعا گزینه های نامربوط را حذف کنید. فهم سوال بسیار حائز اهمیت است. به تمامی رویداد ها، اسم ها و اعداد ذکر شده توجه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد Multiple Choice Choose Multiple Answers ویدئوی زیر را مشاهده کنید:

اکنون که با سوالات چندگزینه ای امتحان ریدینگ پیتی ای آشنایی دارید، گام دوم تمرین هشیارانه است. در هنگام تمرین کردن جهت پاسخگویی به این دست از سوالات، در صورت اشتباه پاسخ دادن به هر سوال، متن و سوال را از نو تحلیل نمایید و دلیل اشتباهتان را بیابید. از اشتباهاتتان یاداشتی تهیه کنید و سعی نمایید در تمرینات بعدی از آنها اجتناب کنید. با تنرین و آمادگی مناسب، به طور یقین می توانید نمره این بخش را به‌دست آورید. همچنین می توانید از نرم افزار آموزشی دوره پی تی ای نیز استفاده نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *