سیستم آموزشی اختصاصی آریام بر اساس “سیستم مدیریت یکپارچه ارزیابی و نظارت در آموزش عملیاتی زبان” طراحی شده است که در آن مدیریت بهینه آموزشی بر اساس نظارت و ارزیابی کیفی پیوسته بنای عمل کلاس‌های آیلتس می‌باشد.

در آریام این سیستم دربرگیرنده مجموعه‌ای از برنامه‌ها و راهکارهای متنوع جهت بالا بردن بهره‌وری آموزش و یادگیری زبان است. هدف اصلی سیستم آموزشی کالج آریام، اصلاح و بهبود وضعیت فعلی برنامه های آموزش زبان در ایران می باشد. علی رغم تلاش های زیادی که در سایر مؤسسات آیلتس صورت گرفته است، عدم حصول نتایج مطلوب و نبود تضمین عملی رسیدن به دانش و مهارت های مورد نیاز یادگیرندگان همچنان مشکل اصلی برنامه های آموزش زبان در ایران بوده است. به عبارت دیگر در بیشتر کلاس های آیلتس، یادگیرندگان پس از گذراندن دوره های مختلف آموزشی به اهداف موردنظر خود و آنچه در ابتدای فرآیند آموزشی از سوی مؤسسات آموزشی ترسیم می شود، نمی رسند و همچنان در آرزوی یافتن سیستم آموزشی ای هستند که رسیدن به اهداف یادگیری را که در ابتدای هر دوره برای فراگیر تعریف می کنند تضمین عملی نمایند.

ایجاد یک بینش فرایندی مشترک باید شامل تمامی اجزای سیستم آموزشی شود. در این راستا، “سیستم مدیریت یکپارچه ارزیابی و نظارت در آموزش عملیاتی زبان” تلاش می کند تا با در نظر گرفتن اصل نتیجه محوری (Goal – Oriented) از کلیه امکانات آموزشی، ارزیابی و نظارتی، به صورت یکپارچه و منحصر به فرد استفاده نموده و با رویکردی تازه به موضوع آموزش زبان در کلاس های آیلتس، نقاط ضعف موجود در برنامه های پیشین را پوشش داده و راندمان آموزشی را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.