آزمون ناتی (NAATI)

اعتبارنامه مترجم حرفه‌ای در استرالیا

درباره ناتی (NAATI)

ناتی (NAATI) موسسه‌ای است متعلق به دولت محلی استرالیا می‌باشد. هدف این موسسه وضع و حفظ استانداردهای سطح بالا در زمینه ترجمه کتبی و شفاهی در راستای رفع نیازهای پویای جامعه استرالیا به مترجمان کتبی و شفاهی می‌باشد.

هر چند مالکیت NAATI با دولت‌های محلی استرالیا است اما یک موسسه دولتی محسوب نمی‌شود و سیاست‌های آن توسط هیئت مدیره موسسه مشخص می‌گردد. همچنین هدف این موسسه رسیدن به جایگاهی همچون آیلتس و تافل در آزمون‌های بین‌المللی نیست و تنها بر اساس نیازهای محلی استرالیا به حفظ ارتباط بین‌جامعه چند فرهنگی این کشور و همچنین ارتباط موثر با سایر کشورها در پی حفظ و بهبود استاندارهای ترجمه در این کشور می‌باشد.

از این رو سیاست‌های در نظر گرفته شده برای کیفیت آزمون و مدرک ارائه شده نیز در راستای نیازهای کشور استرالیا در زمینه مترجمان حرفه‌ای با کیفیت بالا خواهد بود.