طرح کیف در مدرسه آریام

خدمتی نوین جهت کاهش اتلاف وقت زبان آموزان کالج آریام

انجام تکالیفی که اساتید به دانشجویان آیلتس  در کالج می‌دهند، باعث بهبود و تثبیت مطالب در ذهن آن‌ها می‌شود. حال آنکه انجام تکالیف بیرون از محیط کالج و درغیاب مدرس، ممکن است برای دانشجویان کمی سخت باشد.از طرف دیگر انجام تکلیف در حضور استاد باعث افزایش بازدهی و یادگیری عمیق‌تر مطالب می‌شود.

از این رو کالج آریام با هدف تسهیل و تسریع یادگیری آموزش‌های آیلتس توسط دانشجویان، طرحی را با نام «کیف در مدرسه» پیاده سازی کرده است.طبق این طرح، دانشجویانی که به هر دلیل، انجام و رسیدگی به درس و تکالیف در بیرون از محیط کالج برایشان مقدور نیست، می‌توانند بعد از ساعت کلاس آیلتس نیز تحت نظر استاد، تکالیف و دروس مورد نظرشان را انجام دهند.