در بخش دوم رایتینگ آیلتس: کلی‌گویی نکنید!

در برخی از رایتینگ‌های آزمون آیلتس شما باید نظر خود یا دیگران را اعلام کرده و دلایلی برای آن‌ها ذکر کنید. در این موارد کلی‌گویی کردن بسیار ساده است اما نکته‌ی مهمی که باید برای گرفتن مدرک آیلتس در قالب آیلتس فشرده نظر بگیرید این است که در رایتینگ آیلتس نباید کلی‌گویی کنید. کلی‌گویی بیش از حد می‌تواند بر رایتینگ آزمون آیلتس شما تاثیر منفی داشته و منجر به کم شدن نمره‌ی شما شود.

به طور مثال به جمله‌ای از رایتینگ آزمون آیلتس یکی از زبان‌آموزان که بسیار کلی است توجه کنید:

Living in cities is very stressful, big cities are too overcrowded.

مطلب پیشنهادی: صفر تا صد آزمون آیلتس 

 • برای پرهیز از کلی‌گویی در رایتینگ آیلتس از عبارت‌هایی مانند tends to be…، can be… یا in many cases… استفاده کنید. جمله‌ی بالا به صورت زیر اصلاح می‌کنیم:

In many cases, living in cities can be very stressful; big cities tend to be overcrowded.

به مثال‌های بیشتر توجه کنید:

 • Generally speaking, living in another country can be
 • Doing exams tends to be
 • In many cases, learning a new language is challenging
 • For many, living in a city is more convenient
 • In many instances, prison is more effective as a punishment
 • In the majority of cases, older people tend to be more conservative
Writing IELTS , آیلتس , آزمون آیلتس

Writing IELTS , آیلتس , آزمون آیلتس

حتی می‌توانید این عبارت‌ها را به صورت منفی در رایتینگ آیلتس تان نیز به کار ببرید:

 • Children these days tend not to do much exercise, as a result of this, obesity levels are rising.

 • توجه داشته باشید که گاهی در بخش دوم رایتینگ آیلتس باید به بحث درباره‌ی یک موضوع بپردازید یعنی باید درباره‌ی نظر و عقیده‌ی عمومی مردم صحبت کنید. در اینگونه رایتینگ‌های آیلتس می‌توانید از عبارت‌های کاربردی زیر یا عبارت‌های مشابه استفاده کنید:
 1. It is a widely held belief that…….. this is because most people think….
 2. Many people hold the view that ……. They claim that…..
 3. Some would argue that……. Their view is that……
 4. A growing number of people say that……they feel this way because….
 5. There is a common belief that…..one reason for this view is because…..
 • دقت کنید که در قسمت اول نظر افراد و در قسمت دوم دلیل آن ذکر شده‌است.

It is a widely held belief that obesity is caused by eating too much fast food; this is because most people think that fast food is high in calories, sugar, and salt…..

توجه کنید که نباید تنها این عبارت‌ها را حفظ کنید بلکه باید تمرین کنید که آن‌ها را به طور طبیعی و در رابطه با موضوعات مختلف در آزمون آیلتس خود به کار بگیرید.

مطلب پیشنهادی : اگر به دنبال تضمین در گرفتن مدرک آیلتس هستید به صفحه آیلتس تضمینی مراجعه کنید