اسپیکینگ آیلتس لایف اسکیلز

در مرحله اول، ممتحن پس از پرسیدن نام و مشخصات اولیه طرفین آزمون، از آنها می‌خواهد که در خصوص یک موضوع رایج به نوبت از همدیگر سوال بپرسند وپاسخگوی سوالات یکدیگر باشند. در این حین ممتحن هیچ دخالتی در مکالمه بین دو متقاضی نمی‌کند و با دقت و در نظر گرفتن یکسری معیارها، توانایی افراد در برقراری ارتباط را ارزیابی می‌کند.