لیسنینگ آیلتس لایف اسکیلز

در بخش دوم آزمون لایف اسکیلز، یک فایل صوتی کوتاه حدودا 2 تا 3 دقیقه ای برای متقاضیان پخش می‌شود و آنها بایستی به سوال مطرح شده در برگه پیش رویشان پاسخ دهند. این سوال معمولا در خصوص کلیات مکالمه پخش شده می‌باشد. سپس ممتحن چند سوال دیگر از جزئیات مربوط به فایل پخش شده از هر کدام از متقاضیان می‌پرسد و میزان فهم آنها از لیسینینگ را با این روش ارزیابی می‌کند.