رایتینگ (Writing) آیلتس جنرال

سومین مهارت مورد ارزیابی در آیلتس، رایتینگ می‌باشد. بخش رایتینگ آیلتس جنرال، سبک شخصی‌تر و روزمره‌تری نسبت به رایتینگ آکادمیک دارد و شما باید پس از تکمیل یک نمودار یا جدول، توانایی خود را برای ارائه راه حل برای یک مشکل نیز اثبات کنید.