ریدینگ آیلتس (Reading in IELTS)

ریدینگ دومین مهارتی است که در آزمون آیلتس جنرال مورد سنجش قرار می‌گیرد. این بخش سه یا چهار متن که از آسان به سخت پشت سرهم قرار می‌گیرند را شامل می‌شود. تعداد کل سوال‌های بخش ریدینگ آیلتس جنرال ۴۰ عدد می‌باشد که باید در ۶۰ دقیقه به آن پاسخ دهید.