نوشته‌ها

سوالات true / false / not given
معرفی و دانلود کتاب Bridge to IELTS

نمونه کارها

لیسنینگ آیلتس

لیسنینگ آیلتس (مهارت شنیداری)

آیلتس با دید بین‌المللی به محتوای آزمون، مطالب و سوال‌ها را از منابع و انتشارات مختلف کشورهای انگلیسی زبان انتخاب می‌کند. در بخش شنیداری آزمون از لهجه‌های متنوعی (آمریکای شمالی، استرالیایی، نیوزیلندی، بریتانیایی و ... ) استفاده شده است و استفاده از هرگونه لهجه رایج انگلیسی استاندارد در بخش نوشتاری و گفتاری آزمون، قابل قبول است.
لیسنینگ آیلتس

بخش لیسنینگ (شنیداری) آیلتس

آیلتس با دید بین‌المللی به محتوای آزمون، مطالب و سوال‌ها را از منابع و انتشارات مختلف کشورهای انگلیسی زبان انتخاب می‌کند. در بخش شنیداری آزمون از لهجه‌های متنوعی (آمریکای شمالی، استرالیایی، نیوزیلندی، بریتانیایی و ... ) استفاده شده است و استفاده از هرگونه لهجه رایج انگلیسی استاندارد در بخش نوشتاری و گفتاری آزمون، قابل قبول است.