بورسیه مهندسی عمران
کارشناسی ارشد در جمهوری چک
MBA در ایتالیا
بورسیه کارشناسی ارشد و دکترا
کارشناسی ارشد در کانادا
کارشناسی ارشد در هنگ کنگ