بورسیه MBA در استرالیا
بورسیه تحصیلی MBA در اتریش
بورسیه کارشناسی ارشد در استرالیا
ارشد، دکترا و پست دکترا در کره جنوبی
بورسیه ارشد و دکترا در ژاپن
بورسیه تحصیل در کانادا