دانشگاه اوسلو
دانشگاه کمبریج
دانشگاه ترنتو
دانشگاه MIT