تجصیل در اتریش
تحصیل در مجارستان
تحصیل در جمهوری چک
بورسیه ناسا
تحصیل در بلژیک
تحصیل در سوئد