آیا از سطح واقعی دانش زبان انگلیسی خود اطلاع دارید؟

اگر می‌خواهید سطح واقعی دانش زبان انگلیسی خود را طبق استاندارد CEFR بدانید، کافی است وقت تعیین سطح خود را به رایگان رزرو نمایید.