آموزش زبان انگلیسی با رویکردی متفاوت

با وجود برنامه های آموزشی نوین،سیستم نظارتی خاص و برنامه های
تقویتی نظام مندبدون شک تجربه ی متفاوتی از زبان انگلیسی برایتان
به یادگار می گذارد.

TPS آریام

با برگزاری جلسات تمرین تست در شرایط استاندارد بهمراه بازخوردهای
تحلیلی،عملکرد دقیق مهارت های چهارگانه افراد مورد بررسی قرار می گیرد.

آیلتس تضمینی با گارانتی 110% بازگشت هزینه

ما با برنامه‌ای که به صورت انحصاری برای شما طراحی شده است شما
را تا کسب نمره هدف همراهی خواهیم کرد.

مشاوره و تعیین سطح رایگان
با رزرو جلسه مشاوره و تعیین سطح حرفه ای ، شناخت بهتری نسبت به
خودو مسیر پیش رو خواهید داشت.

کلینیک آیلتس آریام
برای ارتقاء سطح نمره شما در یک مهارت خاص تا 1/5 نمره در آزمون آیلتس،

رویکرد متمایزی را ارائه می دهیم.