بخش اول رایتینگ آیلتس آکادمیک: اصطلاحات و ساختارهای مورد نیاز برای توصیف تغییرات نمودارهای خطی

در این بخش پرکاربردترین و مهم‌ترین عبارت‌های مورد نیاز برای بخش اول (تسک ۱) رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک ارائه شده‌است. با تمرین این کلمات و عبارات در رایتینگ خود می‌توانید به‌‌راحتی نمره‌ی بالای ۷ را در این بخش از آزمون آیلتس کسب کنید.

تغییرات نمودار

اسم‌ فعل

عبارت

روند رو به بالا (افزایش)

a rise
an increase
a surge
a growth
a peak

to rise
to increase
to surge
to grow
to peak
to skyrocket

showed an upward trend
showed a downward trend
hit the highest point
hit the lowest point
reached a peak

تغییرات ناگهانی

a fluctuation
a variation

to fluctuate
to vary

showed some fluctuation
fluctuated wildly

روند ثابت و بدوت تغییر

a period of stability
a plateau

remained stable
remained static
remained unchanged
stayed constant

reached a plateau

 levelled off
flattened out

روند رو به پایین (کاهش)

a fall
a decrease
a decline
a dip
a drop

to fall
to decrease
to decline
to dip
to dive
to plunge

the highest
the lowest
the second highest
the third highest
compared to
compared with
relative to

قیدها صفت‌ها
sharply
suddenly
rapidly
abruptly
dramatically
significantly
steadily
considerably
markedly
slightly
gently
gradually
wildly
sharp
sudden
rapid
abrupt
dramatic
steep
significant
steady
considerable
marked
slight
gentle
gradual

به ساختار جملات زیر توجه کنید:

  1. There was a substantial increase in the value of stocks on March 15th.
  2. House prices rose dramatically in July.
  3. The number of tourists visiting New York fell sharply in October.
  4. The number of students studying Economics rose gradually from 2001 to 2010.
  5. There was a sharp increase in employee turnover after the strike.
  6. Interest in environmental issues has risen steadily over the last 10 years.

همچنین به حروف اضافه‌ای که برای توصیف تاریخ‌‌ها، اعداد و انجام مقایسه نیاز دارید نیز توجه کنید:

تاریخ‌ها

In December
In 2005
From 2001 to2010
By 1998
Between 1965 to 1969
Over a ten year period

اعداد

An Increase of 25%
Decreased by 10%
Fell from 200 in July to 150 in August
Dropped from 200 units to 120 units in a period of 6 months
Rose sharply over a period of 5 years
Started at one third and peaked at three thirds
Fell from 30% to just over 20%

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تسک ۱ رایتینگ آیلتس آکادمیک، اصطلاحات صحیح برای توصیف تغییرات نمودارهای خطی
به این نوشته امتیاز بدهید